Get Adobe Flash player
Thursday, 13th of May 2021
Home INFORMATION News Barangayan Program, Hataw sa Serbisyo

Barangayan Program, Hataw sa Serbisyo

barangayan-2019 02Nag-ikot ang Nasa Nayon ang Serbisyo Barangayan Team sa apat na barangay upang maghatid ng serbisyo sa baybay highway. Una nang hinatiran ng programa ang mga taga Barangay Dacanlao noong ika-7 ng Pebrero, Barangay Salong noong ika-28 ng nasabing buwan, Barangay Camastilisan noong ika-21 ng Marso at sa Barangay Talisay noong ika-25 ng Abril.

Bitbit ang mga pangunahing serbisyong inihahatid sa munisipyo, dinala ito ng mga kawani ng iba’t ibang tanggapan na nasa frontline services upang ipagkaloob sa mga nasabing barangay. Nagkaroon ng mga serbisyong medical, dental at libreng mga gamot ang tanggapan ng Pambayang Kalusugan sa pangunguna ni Dr. Marjolyne Sharon V. Ona. Naging priority din nila ang pagbabakuna laban sa tigdas. Pamamahagi ng butong gulay, seedlings, pagbabakuna ng mga aso’t pusa at pagbibigay ng insurance para sa mga magsasaka at mangingisda ganun din sa kanilang mga tanim at mga alagang hayop ang programang inihatid ng Tanggpaan ng Pambayang Agrikultor na pinamumunuan ni Gng. Alice Cabrera katuwang si Gng. Cristy Balitostos, MENRO.

barangayan-2019 06Pagtatala ng mga Solo parent, Senior Citizen at PWD ang inatupag ng mga kawani ng Municipal Social Welfare & Development sa pangununga ni Gng. Maharani Babasa. Naghatid din sila ng libreng gupit, pamasahe at manicure/pedicure para sa lahat ng dumalo. Ipinaghanda rin nila ng hot meals ang mga batang dumalo sa ilalim ng supplementary feeding program at ganun din namahagi ng orange cards at tumanggap ng mga katanungan at paglilinaw ukol sa usaping orange card. Nagkaroon din ng validation para sa social pension na nilahukan ng mga senior citizen sa barangay.

barangayan-2019 03Isinagawa ng Tanggapan ng Pambayang Tagatalang Sibil ang libreng pagrerehistro ng kapanganakan sa nasabing aktibidad. Naglaan din sila ng panahon para sa mga katanungan o paglilinaw ukol sa mga maling tala sa birth, marriage at death certificates at binigyang kasagutan ang katanungan ng ilan. Tumanggap din sila ng mga BREQS request.

Ang mga nagnanais kumuha ng bagong sedula ay nabigyang tugon sa pamamgitan ng kawani ng Treasurer’s Office na tumanggap din ng payments para sa medical laboratories. Mayroon ding mga palaro at raffles para sa mga dumalo na inihatid ng Municipal Information Office.

Sa kabuuan naging matagumpay ang programa sa pakikipag-ugnayan ng local na pamahalaan sa mga pinuno ng apat na barangay at mga mamamayan nito.

barangayan-2019 01 barangayan-2019 05 barangayan-2019 04

Last Updated (Thursday, 09 May 2019 09:57)