Get Adobe Flash player
Friday, 22nd of June 2018
Home INFORMATION News Haraya Manawari Batch KALASAG, Nagsipagtapos

Haraya Manawari Batch KALASAG, Nagsipagtapos

Sa pangunguna at pakikipag-ugnayan ng SLTEC sa Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) gayundin sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Calaca, matagumpay na nagsipagtapos sa limang (5) araw na Seminar/Workshop ng Haraya Manawari Youth Development Program  ang isang daang (100) mag-aaral ng Grade X  noong nakaraang Pebrero 24, 2017.  

Sila ang ikalawang pangkat na magiging mga myembro ng Haraya Manawari Alumni Association na tinaguriang Batch KALASAG ay sumailalim ng pagsasanay sa Youth Convergence, Dream Building, Leading Oneself and Building Relationship. Layunin nito na hubugin ang mga kabataan na maging responsable, sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanila na manguna at bumuo ng pangarap, matutong makipagkapwa- tao at higit sa lahat ang ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap.

Ang nasabing Alumni Association ay binuo ng SLTEC bilang pakikibahagi sa pagpapaunlad ng kumunidad sa pamamagitan ng pagpapalawak sa kakayanan ng mga kabataan. Inaasahan na bilang pasasalamat, ang mga kabataang ito ay makikibahagi sa mga programa ng pamahalaan at bubuo ng mga proyekto na makakatulong sa mga kapwa nila kabataan.

Kaugnay nito ang ginanap kamakailan lamang na Eco Camp ay naisagawa sa kanilang pangunguna at sa pakikipagtulungan sa tanggapan ng MSWD.