Get Adobe Flash player
Monday, 02nd of August 2021
Home INFORMATION ARCHIVES

LINGAP KALUSUGAN

lingap-kalusuganBagamat masungit ang panahon, hindi inalintana ng mga kababayan ang pagtungo sa Tanggapan ng Pambayang Kalusugan upang magpasuri ng kanilang blood sugar, uric acid, cholesterol at triglycerides noong Agosto 8, 2012.

Isangdaat dalawampu’t tatlong (123) pasyente ang tumanggap ng serbisyo na karamihan ay maysakit na diabetis o high blood ang pumila nang maaga sa Health center upang masuri.

Ang programang ito ay inilunsad upang masiguro ang maayos na kondisyong pangkalusugan ng mga kababayang Calaqueño na dalawang beses isinasagawa kada taon sa pangunguna ni Dr. Sharon Ona (Municipal Health Officer) katuwang ang mga kawani ng nasabing tanggapan at ang Medical Technologist na si Aldwin Cabiscuelas mula sa isang pribadong laboratoryo sa lalawigan. Sa programang ito, madaling matitiyak ang problemang pangkalusugan ng isang tao at agad malalapatan ng lunas ang makikitang karamdaman.

Last Updated (Friday, 24 August 2012 01:53)