Get Adobe Flash player
Saturday, 12th of June 2021
Home INFORMATION ARCHIVES

NSO, MAGSASAGAWA NG 2012 FAMILY INCOME AND EXPENDITURE SURVEY

Ni: Rosa Bagay, NSO-Batangas

Ang National Statistics Office (NSO), ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng pangangalap ng datos at bumuo ng estadistika ng bansa ay naghahanda sa ngayon sa pagsasagawa ng 2012 Family Income and Expenditure Survey (FIES).

Ang datos na makakalap sa nasabing sarbey ay gagamitin upang matukoy ang pinanggalingan ng kita ng isang pamilya at kung paano ito ginagastos. Ang isang mahalagang pinanggagamitan ng datos ng sarbey ay upang malaman ang poverty threshold o ang kinakailangang kita upang makapamuhay ng naaayon sa katamtamang standard ng pamumuhay (standard of living) sa isang lugar. Ito ay ginagamit din para masukat ang tinatawag na Human Development Index o HDI.

Ang ganitong sarbey ay isinasagawa ng NSO kada tatlong taon. Ito ay isang rider sarbey ng Labor Force Survey (LFS) na isinasagawa rin ng ahensya kada quarter na nangangalap naman ng impormasyon tungkol sa mga taong may trabaho at walang trabaho. Ito ang pinagkukunan ng datos tungkol sa employment rate o unemployment rate sa bansa.

Magkakaroon ng pagsasanay sa mga tauhan na kalahok sa LFS at FIES sa darating na ika-2 hanggang ika-7 ng Hulyo 2012 sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Statistics Officer   Charito C. Armonia ng NSO-Batangas Provincial Office. May 36 na katao na magsasagawa ng sarbey dito sa lalawigan ng Batangas bilang mga supervisor at enumerator na magsisismulang mangalap ng mga impormasyon o mag-interbyu sa mga sambahayan sa ika-9 ng Hulyo hanggang ika-31 ng Hulyo, 2012.

Last Updated (Sunday, 29 July 2012 22:05)