Get Adobe Flash player
Wednesday, 22nd of May 2019
Home INFORMATION ARCHIVES

Senior Citizens Christmas Party

senior-citizens_xmas-party_01Tinatayang mahigit 800 senior citizens ang nagdiwang ng kanilang Christmas Party noong ika-27 ng Disyembre 2011 sa bulwagang pambayan sa maikling palatuntunan na inihanda ng tanggapan ng Pambayang Kagalingang Pagpapa-unlad Panlipunan. Pinasigla ang palatuntunan ng mga mensahe na ipinabatid ng pinuno ng nasabing tanggapan na si Gng. Rhanette Babasa ganun din ang mensahe mula sa puno ng Office of the Senior citizens Affairs na si G. Pablo Hernandez. Nagsilbing aginaldo rin ang mga mensaheng inihatid ng mga halal na opisyal ng bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Larry Atienza at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan.

senior-citizens_xmas-party_02Nagpasaya sa okasyon ang mga parlor games na sinalihan ng mga katatandaan na nilaanan ng mga premyo ng tanggapang namamahala nito. Nagkaroon din ng mga raffles na kinasabikan ng mga lolo’t lolang dumalo. Lubos naman ang pasasalamat ng tanggapan sa mga opisyal at department heads ng lokal na pamahalaan ganun din sa mga pribadong indibwal at organisasyong nag-sponsor sa mga cash prizes at gift items na ipinamahagi ng araw na iyon.

Hindi malirip na kasiyahan naman ang nadama ng mga katatandaang minsan pa’y nadama ang tunay na kalinga ng lipunan.

Last Updated (Tuesday, 03 January 2012 21:02)