Get Adobe Flash player
Sunday, 23rd of April 2017
Home INFORMATION

Information


ORANGE CARD DISTRIBUTION

News

orange-card-distribution 2017-01 01Pinangunahan ng tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng Orange Card noong nakaraang 24-25 ng Enero taong 2017. Ang nasabing Orange Card ay magsisilbing identity card para makakuha ng medical health services na eksklusibong magagamit sa Ospital ng Calaca.

Last Updated (Monday, 06 February 2017 11:01)

Read more...

 

May 2013

Biddings

items-to-bid 2013-2Q Page 1

items-to-bid 2013-2Q Page 2

items-to-bid 2013-2Q Page 3

Last Updated (Saturday, 10 December 2016 10:11)

 

Ordinance 13-250

Ordinances

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 01

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 02

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 03

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 04

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 05

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 06

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 07

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 08

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 09

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 10

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 11

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 12

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 13

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 14

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 15

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 16

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 17

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 18

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 19

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 20

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 21

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 22

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 23

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 24

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 25

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 26

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 27

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 28

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 29

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 30

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 31

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 32

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 33

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 34

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 35

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 36

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 37

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 38

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 39

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 40

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 41

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 42

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 43

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 44

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 45

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 46

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 47

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 48

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 49

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 50

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 51

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 52

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 53

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 54

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 55

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 56

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 57

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 58

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 59

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 60

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 61

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 62

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 63

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 64

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 65

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 66

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 67

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 68

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 69

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 70

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 71

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 72

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 73

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 74

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 75

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 76

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 77

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 78

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 79

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 80

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 81

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 82

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 83

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 84

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 85

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 86

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 87

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 88

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 89

ordinance-13-250 revenue-code-2013 Page 90

Last Updated (Wednesday, 22 January 2014 14:14)

 
More Articles...