Get Adobe Flash player
Friday, 15th of November 2019
Home INFORMATION

Information


October 2019

Biddings

2019-10 notebook-computer-for-new-teachers deped-calaca

2019-10 slim-desktops-for-various-schools deped-calaca

2019-10 2-storey-4-classroom-bldg cnb-es

2019-10 2-storey-4-classroom-bldg loma-es 

2019-10 2-storey-4-classroom-bldg niyugan-es

2019-10 3-storey-9-classroom-bldg-improvement ces

2019-10 animated-christmas-decor lgu-calaca

2019-10 christmas-goods-for-indigent-families mayors-office

 2019-10 conference-system mayors-office

2019-10 covered-court baclas-es

2019-10 covered-court lnm-nhs

2019-10 equipment-needed-in-campus-journalism deped-calaca

2019-10 firearms pnp-calaca

2019-10 laptop-computer-for-various-schools deped-calaca

2019-10 robot-builder-for-secondary-schools deped-calaca

2019-10 rubber-shoes-for-public-school-students deped-calaca

2019-10 slope-protection-retaining-wall-with-fence bisaya-es

Last Updated (Sunday, 13 October 2019 15:08)

 

Ordinance 17-320 - Establishment of VAWC

Ordinances

ordinance 17-320 01

 ordinance 17-320 02

 ordinance 17-320 03

 ordinance 17-320 04

Last Updated (Sunday, 09 June 2019 09:39)

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...