Get Adobe Flash player
Monday, 06th of July 2020
Home INFORMATION

Information


June 2020

Biddings

2020-06 2-storey-2-classroom-bldg pkes 

2020-06 2-storey-4-classroom-bldg calantas-es 

2020-06 2-storey-4-classroom-bldg ccs

2020-06 2-storey-4-classroom-bldg papmes

2020-06 2-storey-4-classroom-bldg talisay-es

2020-06 2-storey-6-classroom matipok-es

2020-06 2-storey-multi-purpose-bldg cahil-es

2020-06 3-sotrey-9-classroom-bldg dgaes

 2020-06 admin-bldg pbes

2020-06 als-bldg ccs

2020-06 communal-toilets dganhs

2020-06 concreting-barangay-road buliran-lnm

2020-06 concreting-barangay-road coral-ni-lopez

2020-06 concreting-road matipok

2020-06 slope-protection makina

2020-06 stage-with-dressing-room matipok

Last Updated (Tuesday, 30 June 2020 18:41)

 

Ordinance 17-320 - Establishment of VAWC

Ordinances

ordinance 17-320 01

 ordinance 17-320 02

 ordinance 17-320 03

 ordinance 17-320 04

Last Updated (Sunday, 09 June 2019 09:39)

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...