Get Adobe Flash player
Tuesday, 20th of November 2018
Home INFORMATION

Information


November 2018

Biddings

 2018-11 concreting-of-road-baclas

2018-11 concreting-of-road-bambang

2018-11 concreting-of-road-buliran-lnm

2018-11 concreting-of-road-loma

2018-11 concreting-of-road-lumbang-calzada

2018-11 concreting-of-road-makina

2018-11 concreting-of-road-niyugan

2018-11 concreting-of-road-pob-2

2018-11 concreting-of-road-pulong-parang-cnb

2018-11 concreting-of-road-talisay

Last Updated (Monday, 22 October 2018 14:29)

 

50th Birthday ni VG Nas Ona, Ipinagdiwang sa Calaca

News

vg-nas-ona-birthday 01Buong kagalakang ipinagdiwang ng buong lalawigan ng Batangas ang kaarawan ng ama ng Sangguniang Panlalawigan, Vice Gov. Nas Ona sa kanyang ika-50 taong kaarawan na idinaos sa bayan ng Calaca noong ika-26 ng Oktubre 2018.

Last Updated (Monday, 19 November 2018 09:05)

Read more...

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...