Get Adobe Flash player
Saturday, 25th of May 2019
Home INFORMATION

Information


March 2019

Biddings

 2019-03 one-unit-rescue-ambulance mdrrmo-calaca

2019-03 one-unit-medical-ambulance mho-calaca

2019-03 medical-dental-and-laboratory-supplies mho-calaca

2019-03 umbrella-for-senior-citizens mswd-calaca

2019-03 industrial-fan-for-various-schools deped-calaca

2019-03 instructional-materials-for-kindegarten deped-calaca

2019-03 materials-for-improvement-of-gulayan-sa-paaralan deped-calaca

2019-03 textbooks-for-shs-pupils deped-calaca

2019-03 textbooks-for-jhs-pupils deped-calaca 

2019-03 books-for-grade-6-pupils deped-calaca

2019-03 wall-mounted-interactive-whiteboard-for-various-schools deped-calaca 

2019-03 instructional-materials-for-e-blocks deped-calaca

2019-03 instructional-materials-for-various-schools deped-calaca

2019-03 sound-system-for-various-schools deped-calaca

2019-03 calaca-grandstand pob-1

2019-03 one-unit-bnew-motor-grader admin

Last Updated (Tuesday, 19 March 2019 16:26)

 

Ordinance 17-314

Ordinances

 ordinance 17-314 02

 ordinance 17-314 03

 ordinance 17-314 04

 ordinance 17-314 05

 ordinance 17-314 06

 ordinance 17-314 07

 ordinance 17-314 08

 ordinance 17-314 09

 ordinance 17-314 10

 ordinance 17-314 11

 ordinance 17-314 12

Last Updated (Monday, 22 May 2017 10:00)

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...