Get Adobe Flash player
Sunday, 25th of August 2019
Home INFORMATION

Information


August 2019

Biddings

 2019-08 2-units-elevated-water-tanks coral-ni-lopez

2019-08 barangay-road bambang

2019-08 barangay-road pulong-parang-coral-ni-bacal

 2019-08 covered-court caluangan

2019-08 drainage-system-and-slope-protection pob-3-matipok

2019-08 main-pipeline-materials tamayo-bisaya-coral-ni-bacal

2019-08 road-and-slope-protection bisaya

2019-08 road-with-lighting pob-2

2019-08 road makina

2019-08 water-supply-system matipok

2019-08 water-supply-system puting-kahoy

2019-08 water-supply-system taklang-anak

Last Updated (Friday, 02 August 2019 09:16)

 

Ordinance 17-320 - Establishment of VAWC

Ordinances

ordinance 17-320 01

 ordinance 17-320 02

 ordinance 17-320 03

 ordinance 17-320 04

Last Updated (Sunday, 09 June 2019 09:39)

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...