Get Adobe Flash player
Saturday, 25th of January 2020
Home INFORMATION

Information


November 2019

Biddings

 2019-11 anemometer-with-vane deped-calaca

2019-11 barangay-road carachucha-cahil

2019-11 barangay-road pbe

2019-11 bridge-and-roadway salong

2019-11 covered-court bambang

2019-11 covered-court camastilisan

2019-11 covered-court makina

2019-11 covered-court timbain 

2019-11 day-care-center baloc-baloc-cahil

2019-11 diesel-generator deped-calaca

2019-11 e-blocks-complete-package deped-calaca

2019-11 firearms pnp-calaca

2019-11 footbridge bagong-tubig

2019-11 instructional-science-lab-equipment deped-calaca

2019-11 interactive-whiteboards-for-ict-classrooms deped-calaca

2019-11 learning-materials-for-elem-pupils deped-calaca

 2019-11 learning-materials-for-jhs deped-calaca

2019-11 learning-materials-for-shs deped-calaca

2019-11 measuring-instrument-kit-for-jhs deped-calaca

2019-11 multi-purpose-building cahil

2019-11 multi-purpose-hall-building taklang-anak-and-lnm

 2019-11 municipal-annex-building madalunot

2019-11 office-equipment bfp-calaca

2019-11 office-equipment lgu-calaca

2019-11 slope-protection-spillway bambang

 2019-11 slope-protection makina

 2019-11 slope-protection matipok

2019-11 slope-protection poso-pbe

2019-11 stage-roofing talisay

2019-11 stage-roofing-and-covered-court baclas

2019-11 textbooks-for-drug-prevention-and-disaster-preparedness deped-calaca

2019-11 water-supply-system sinisian

2019-11 water-system-extension various-barangays

2091-11 service-vehicles lgu-calaca

Last Updated (Friday, 01 November 2019 14:23)

 

Ordinance 17-320 - Establishment of VAWC

Ordinances

ordinance 17-320 01

 ordinance 17-320 02

 ordinance 17-320 03

 ordinance 17-320 04

Last Updated (Sunday, 09 June 2019 09:39)

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...