Get Adobe Flash player
Sunday, 24th of March 2019
Home INFORMATION

Information


February 2019

Biddings

 2019-02 barangay-road coral-ni-lopez

2019-02 barangay-road dila

2019-02 barangay-road madalunot

2019-02 barangay-road taklang-anak

 2019-02 barangay-road timbain

2019-02 construction-materials-for-school-canteen cshs-madalunot

 2019-02 leatherette-double-certificate-jacket-for-es-shs-als-graduates deped-calaca

2019-02 multi-purpose-building madalunot

2019-02 office-equipment sb-mini-conference-room

2019-02 one-unit-motor-grader admin

2019-02 road balimbing

2019-02 road bambang

2019-02 road lumbang-na-bata

2019-02 road matala-baloc-baloc-cahil

2019-02 road pusao-tamayo

2019-02 slope-protection-spillway timbain

2019-02 slope-protection bisaya

2019-02 slope-protection cahil

2019-02 slope-protection pusao-tamayo

2019-02 stage-roofing cahil-elementary-school

2019-02 various-school-supplies various-schools

2019-02 water-supply-system baclas

2019-02 water-supply-system-point-source public-market-b4

2019-02 collapsible-tents-for-barangays

2019-02 security-services

Last Updated (Tuesday, 19 March 2019 15:57)

 

Ordinance 17-314

Ordinances

 ordinance 17-314 02

 ordinance 17-314 03

 ordinance 17-314 04

 ordinance 17-314 05

 ordinance 17-314 06

 ordinance 17-314 07

 ordinance 17-314 08

 ordinance 17-314 09

 ordinance 17-314 10

 ordinance 17-314 11

 ordinance 17-314 12

Last Updated (Monday, 22 May 2017 10:00)

 

NASusulat: Mapagmahal at Mapagpatawad ang Diyos

Articles

Ni: Ptr. Joel E. Betis, CMF

 

Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi Niya, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit nang maghari ang Diyos” Mateo 4:17

 

Ganun din naman madalas nating marinig ang katagang ito, “Ang paalala’y gamot sa taong nakakalimot”. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paalala, isa na dito ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Paalala na wari ba’y ipinagwawalang bahala natin. Bilang mga tao, patuloy pa din tayo sa pag-iisip ng ‘di-maganda sa ating kapwa, pagsasalita ng masama at kung minsan o madalas paggawa ng hindi tama sa paningin ng tao lalo na sa paningin ng Diyos.
 

Read more...

 
More Articles...